Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Prof. Dr. A. Deniz BOZER

E-Mail: dbozer@hacettepe.edu.tr

 

AKADEMİK UNVANLARI

Profesörlük: 1993, İngiliz Dili ve Edebiyatı. (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doçentlik: 1987, İngiliz Dili ve Edebiyatı. (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yardımcı Doçentlik: 1984, İngiliz Dili ve Edebiyatı. (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doktoralı Öğretim Görevlisi: 1981, İngiliz Dili ve Edebiyatı. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü)

Öğretim Görevlisi: 1978, (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu)

AKADEMİK DERECELERİ

Doktora: 1981, İngiliz Dili ve Edebiyatı. (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Tez Başlığı: "The Ethics of Restoration Libertinism as Questioned by Mrs. Aphra Behn: A Study Based Primarily on The Rover, The City Heiress, Sir Patient Fancy and The Lucky Chance."

Yüksek Lisans: 1981, İngiliz Dili ve Edebiyatı. (Georgia State University, College of Arts and Sciences, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Tez Başlığı: "The Ethics of Restoration Libertinism as Questioned by Mrs. Aphra Behn: A Study Based Primarily on The Rover and The City Heiress."
(Catalogued in OCLC;  and entry 606b in Mary Ann O'Donnell's (1986) Aphra Behn:An Annotated Bibliography of Primary and Secondary Sources, 2004.)

Bilim Uzmanlığı: 1976, İngiliz Dili ve Edebiyatı. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü. (Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Yüksek Lisans: 1975, İngiliz Dili ve Edebiyatı. Bölüm ikincisi. (Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) (O tarihlerde Bölümde alınan derslerin ve kredilerin fazlalığı nedeniyle lisans değil yüksek lisans mezunu verilirdi.)
Tez Başlığı: "Self-Realization in a Drifting Society: F. Scott Fitzgerald's  This Side of Paradise, The Beautiful and Damned and The Great Gatsby."

 ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI

1975,  Hacettepe Üniversitesi

 

İKİNCİ YABANCI DİL

Fransızca

ARAŞTIRMA KONULARI

Edebi metin olarak İngiliz, İrlanda, Amerikan, Avrupa ve Türk tiyatrosu,  sahne sanatı olarak tiyatro,  karşılaştırmalı tiyatro, öykü, karşılaştırmalı edebiyat, kültür araştırmaları ve edebi çeviri.

YAYIMLANMIŞ BAŞLICA ESERLERİ

1. "Tiyatro Oyunları Çevirisinde Kültürel Öğelerin Aktarımı: Türkçeden İngilizceye Bazı Örnekler."  Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi. 17 (2007): 31-51.
2. "Çocuk Tiyatrosu Yazılımı ve Sahneleme Üzerine Bazı Düşünceler." Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 180 (Ağustos 2007): 53-56.
3. "Tiyatro Oyunları Çevirilerinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar: İngilizceden Türkçeye Bazı Örnekler." Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi.  16  (2006): 1-18.
4. "Michael Baldwin'in Shakespeare'in Kadını."  Journal of British Literature and Culture. 13 (2006): 171-185.  Kitap Tanıtım.
5. "James Tully's The Crimes of Charlotte Bronté: The Secret History of the Mysterious Event at Haworth: A Fictionalised Biography." Journal of British Literature and Culture. 12 (2005): 85-91.  Kitap Tanıtım.
6. "A Bibliography of Bronté  Biographies." Journal of British Literature and Culture. 12 (2005): 99-115.
7. "Vietnam'a Özgü Bir Gösteri Sanatı Dalı: Su Kuklaları."   Sanat Yazıları. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları. 11(2004): 17-28.
8. "Murray Bail'in'The Silence' Adlı Öyküsünün Biçemsel ve Sözdizimsel İncelemesi, Türkçe'ye Çevirisi ve Bir Çeviri Eleştirisi."   Journal of British Literature and Culture. 11 (2004): 53-69.
9. "David Hare's The Blue Room: A Dark Comedy of  (Sexual) Manners." Journal of British Literature and Culture.  10 (2003):18-33.
10. "An Analysis of a Short Story:  Brautigan's'Scarlatti Tilt.'" The Journal of English Language and Literature (Journal of British Literature and Culture).  3 (1995): 83-88.
11. "Lady Mary Wortley Montagu: 18. Yüzyılda Bir İngiliz Gezgin ve Mektup Sanatı." Gündoğan Edebiyat Dergisi.  9 (Kış,1993):   .
12. "Elizabeth Bowen's'The Demon Lover':  A Ghost Story or a Psychological Study?"  " The Journal of English Language and Literature (Journal of British Literature and Culture).  1 (1993): 1-18.
13 ."Images of the Sixties in the Short Stories, Earlier Novels and Poetry of Richard Brautigan."  Hacettepe University Department of American Culture and Literature.  10th Anniversary Special Issue. Ankara, 1992.  109-208.
14. "Amerikan, İngiliz ve  İrlanda Tiyatro Oyunlarının Kitap Halinde Yayımlanmış Çevirilerinin Kaynakçası, 1859-1990." Frankofoni. 4 (1992): 235-252.
15. "Sir George Etherege's  The Man of Mode:  A Paradigmatic Restoration Comedy of Manners."  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.  9.1-2 (1992): 153-170.
16. "Richard Brautigan'ın Birkaç Şiir ve Bir Öyküsünde Karşılaşılan Bazı Çeviri Sorunları."  Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi. 2 (1992): 1-14.
17. "Çocuk Tiyatrosu." Littera. III (1992):66-72.
18. "Harold Pinter'ın The Room, The Birthday Party, The Dumb Waiter, The Hothouse, A Slight Ache, A Night Out ve The Caretaker Oyunlarında Tehdit Motifi ve Kimlik Sorunu."  Hacettepe Üniversitesi Güzel  Sanatlar Fakültesi Yayınları. Sanat Yazıları.  4 (t.y., 1992?): 17-30.
19. "Yazın Çevirisinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar." Frankofoni. 
3 (1991): 73-82.
20. "American Humor." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.  8.1-2 (1991): 19-32.
21. "A Survey of English Feminist Dramatists." The Birth and Growth of a Department. Special Edition. Ankara, 1990.  37-48.
22. "1789 Fransız İhtilali ve İngiliz Romantikleri." Frankofoni. 1 (1989): 305-318.
23."Çağdaş İngiliz Oyun Yazarı Alan Ayckbourn ve Bir Kadın, Bir  Düş, Bir Oyun (A Woman in Mind).Sanat Yazıları III.  Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları.  9 (1989): 19-28.
24. "The Eclectic Nature of Restoration Libertinism." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 4.2 (1987): 225-232.
25."Dini Ayinlerden Modern Tiyatroya Maske Kullanımı."   Sanat Yazıları II. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları. 7 (1987): 17-34.
26 ."The Double Nature of Satire as Depicted in Three Representative Restoration Comedies."  Satire.  Proceedings of the 7th All-Turkey English Literature Seminar.  Ankara. 1987.  213-230.
27. "An Introduction to Edward Bond: His Earlier Plays and the Controversial  Saved." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.  5.1 (1987): 78-84.
28."Sırça Biblolar (Glass Menagerie) ve Sessizliğin İçinden (Children of a Lesser God ).Sanat Yazıları I. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları.  4 (1986): 13-21.
29. "Aphra Behn: England's First Professional Woman Writer."  Ege Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi.  13  (1985): 95-105.
30. "Self-Realization in a Drifting Society: A Study of Anthony and Gloria  Patch in F. Scott Fitzgerald's The Beautiful and Damned." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 3.1 (1985): 123-129.


ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BAŞLICA BİLDİRİLERİ  

1. "A Fatal Pursuit of Fantasy: A Cross-Cultural Study of Emma Bovary  and Bihter."  CAFT Congress: We Speak the Same Culture.  Gazi Üniversitesi, Ankara. 29 Nisan-1 Mayıs 2009. Geliştirilmiş kopyası yayın aşamasındadır.
2."In Search of a Voice of Her Own: Timberlake Wertenbaker's The Grace of Mary Traverse."  Edebiyat ve Bilim - I  Uluslararası Sempozyumu. Ankara Üniversitesi, DTCF.  4-6 Mayıs 2009. Geliştirilmiş kopyası yayın aşamasındadır.
3. "19. Yüzyıl Romanında Toplumsal Sorun Olarak Kadın Aldatmasının Kültürlerarası Sunumu: Madame Bovary, Anna Karenina, Uyanış ve  Aşk-ı Memnu."  III. Uluslararası  Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.  18-20 Mart 2009. Geliştirilmiş kopyası yayın aşamasındadır.
4.  "Samuel Beckett's Not I: A Paradigm of Absurdist Fragmentation."  English Literature Joint Panel. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.  19 Şubat 2009.
5. "Tiyatro Dili ve Çevirileri Paneli."  İzmir Ekonomi Üniversitesi. 2 Nisan  2007. Genişletilerek yayımlanmıştır. (Yayın No: 1)
6. "1980 Sonrası Oyun Yazarlarının İngiliz Tiyatrosuna Katkıları." Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Haftası Etkinlikleri. Konservatuvar Tiyatro Salonu, Ankara.  24 Mart 2005.
7. "Uyumsuzluk Tiyatrosu." The Turco-British Association, Ankara. 23 Şubat 1994.
8. "İngiliz Edebiyatında Komedi Ustaları." Panel. The Turco-British Association, Ankara. 10 Mayıs 1993.
9. "Çeviri Sorunları: Panel."  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Konferansları. Türk Dil Kurumu  Konferans Salonu, Ankara. 21 Mart 1991. Genişletilerek yayımlanmıştır. (Yayın No:19)
10. "American Humor."  Turkish American Studies Association, Ankara. 17 Haziran 1991. Genişletilerek yayımlanmıştır. (Yayın No:20)
11.  "Çağdaş İngiliz Oyun Yazarı Alan Ayckbourn ve Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun." Sanat Kurumu, Ankara.  16 Aralık 1987.  Genişletilerek yayımlanmıştır. (Yayın No: 23)
12. "The Double Nature of Satire as Depicted in Three Representative Restoration Comedies."  Satire. 7th All-Turkey English Literature Seminar, Ankara.   2 Nisan 1986. Genişletilerek yayımlanmıştır. (Yayın No: 26)
13. "Aphra Behn: England's First Professional Woman Writer."  5th  All-Turkey English Literature Seminar.  Ege Üniversitesi, İzmir. Nisan, 1984.  Genişletilerek yayımlanmıştır. (Yayın No: 29)

 

BAŞLICA ÇEVİRİLERİ

1. "Lady Mary Wortley Montagu'dan Lady Bristol'e Mektup."    Mektup Seçkisi.  Haz. Gürsel Aytaç.  Ankara: Gündoğan Yayınları, 1992. 98-103.
2. "Kıt'a Çin'inde Benlik ve Milliyet Sorunu."  ODTÜ Asya-Afrika Araştırmaları Grubu Yayını.  No. 31. Ankara,  1986. (Denise Helly. "The Identity and Nationality Problem in Chinese Central Asia." Central Asian Review. III.3 (1984): 99-108'den çeviridir.)
3. "Özbek Edebiyatının İleri Gelenleri Arasında Yapılan Personel Değişiklikleri."  ODTÜ Asya-Afrika Araştırmaları Grubu Yayını.  No. 22.  Ankara, 1985. (John Soper. "Shake-Up in the Özbek Literary Elite." Central Asian Survey. I.4 (April, 1983): 59-82'den çeviridir.)
4. "Batı Folklorunda İnsanın Ansızın Kendiliğinden Tutuşması."  Türk Folklor Araştırmaları 1983. 52 (1984) : 147-161." (Prof.Dr. Warren S. Walker-Prof. Dr. Ahmet E. Uysal. "Folklore of Spontaneous Human Combustion"  başlıklı çalışmanın çevirisidir.)
5.  "Kül Tigin: Gelecek İçin Nasihat mi?" ODTÜ Asya-Afrika Araştırmaları Grubu Yayını.  No. 19.  Ankara, 1984. (Charles F. Carson and Hasan Oraltay. "Kül Tigin: Advice for the Future?" Central Asian Review. II.2 (September 1983): 121-138'den çeviridir.)
6. "Abdül Kayyum el-Nasıri: 19. Yüzyılda Bir Tatar Islahatçı." ODTÜ Asya-Afrika Araştırmaları Grubu Yayını. No 13.  Ankara, 1984. (Chantal Lemercier-Quelquejay.  "Abdulkayum Al-Nasyri : A Tatar Reformer of the 19th Century."   Central Asian Review.  I.4 (April 1983):109-132'den çeviridir.)

 

YAYIMLANMAMIŞ OYUN ÇEVİRİSİ

Caryl Churchill'in Top Girls oyununun  "Zirvedeki Kızlar"  adıyla çevirisi TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,  Edebi Kurulun 17 Aralık 1995 tarih ve 1401 sayılı kararıyla Devlet Tiyatroları genel repertuvarına alınmıştır.

 

ÇOCUK OYUNU

"Kaybolan Eşek."  (4-8 yaş için).  TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Edebi Kurulun 22 Ocak 1986 tarih ve 1266 sayılı toplantısında Devlet Tiyatroları genel repertuvarına alınmıştır.

 

BAŞLICA  OYUN ELEŞTİRİLERİ
   
UNESCO Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi Üyesi      
1. "Jez Butterworth:'Mojo.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 204 (Ağustos 2009): 47-49.
2. "'Suçlu Yürekler.'"  Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  202 (Haziran 2009): 45-47.
3. "'Giordano Bruno.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 192 (Ağustos 2008): 14-17.
4. "'Bir Halk Düşmanı.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 188 (Nisan 2007): 36-38.
5. "'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler': Traji-Komik Bir Düet." Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 187 (Mart  2007): 20-23.
6. "'Zorunlu Hedefler.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  186 (Şubat  2007): 46-49.
7. "Tracy Letts:'Sansürcü.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 179 (Temmuz  2007): 32-35.
8. "Oscar Wilde:'Salome.'"  Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  176 (Nisan  2007): 28-31.
9. "Gare St. Lazare Players'dan Tek Kişilik Gösteri: Beckett'den'Molloy.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  174 (Şubat 2007): 34-36.
10. "Sergei Obraztsov: Kukla Tiyatrosu." Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  154 (Haziran 2005): 36-37.
11. "'Fırtına.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  151 (Mart 2005): 48-50.
12. "'İki Pazartesi Hikayesi.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  148 (Aralık 2004): 16-18.
13. "'Atları da Vururlar.'"  Tiyatro...Tiyatro Dergisi.147 (Kasım 2004): 44-46.
16.  "'Karanlıkta Komedi': Yalancının Mumu." Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  141 (Nisan  2004): 38-39.
15. "'Gorgon'un Armağanı.'" Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 140 (Mart 2004): 24-25.
16. "'Sen de Gitme Triyandafilis': Sevginin Yüceliği Üstüne Hüzünlü Bir Masal."    Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  139 (Şubat 2004): 22-24.
17. "'Demir': Suç, Ceza ve Özgürlük." Tiyatro...Tiyatro Dergisi. 138 (Ocak 2004): 51-52.
18. "'Aşk Çemberi'  Bir Bir Tamamlanıyor."  Radikal.  16 Kasım 2003.  s.23.
19. "'Aşk Çemberi' ve Kent Oyuncuları." Tiyatro...Tiyatro Dergisi.  137 (Aralık    2003):16-18.

 

YÖNETTİĞİ TEZLER

Doktora: 7 (İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültür Araştırmaları) 
MA: 16  (İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültür Araştırmaları ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık)

HOBİLERİ

Tiyatro oyunu,  bale ve modern dans ve  yabancı kukla gösterileri izlemek,  klasik müzik ve caz konserlerine gitmek, resim sergilerini gezmek.  Kısacası, sanat etkinliklerini takip etmek.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Adem Balcı (adembalci@hacettepe.edu.tr)
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Değirmenci (asli.degirmenci@hacettepe.edu.tr)
Son Güncelleme Tarihi: Şubat 2021
Yasal Sorumluluk Sınırı