Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Sayfa Sorumlusu:Arş. Gör. Pelin Kut Belenli ve Arş. Gör. Adem Balcı
e-posta: pelin.kut@hacettepe.edu.tr - adembalci@hacettepe.edu.tr